Important dates 2020

Regestration deadline

2020.

Abstact submission deadline

– do 15.09 zgłoszenia abstraktów
– od 1.10 do 9.10 wgrywanie posterów na www